ג’ינג’ר, תערוך תחרות נושאת פרס, בעמוד הפייסבוק שלה, ובפרופיל האינסטגרם שלה בכתובת: 

https://www.facebook.com/gingerhome

https://www.instagram.com/ginger_home/

ההשתתפות בתחרויות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתפים בתחרות לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

מהי התחרות?

במהלך תקופת התחרות תוצג משימה. תקופת התחרות 9-17.10.22

הפרס הוא שובר רכישה על סך 250 ש”ח

קביעת הזוכה בכל תחרות, תבוצע על ידי ג’ינג’ר, והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה. ג’ינג’ר שומרת לה את הזכות לפסול משתתפ/ת בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

ההשתתפות מותרת מעל גיל 18 בלבד!

כיצד משתתפים?

כדי להשתתף בתחרות, על המשתתפים לבצע פעולה אחת:

העלאת תמונה כתגובה לשאלה בפוסט או שליחת התמונה בהודעה

הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, תוך 72 שעות ממועד סיום התחרות, באמצעות שליחת מסר במערכת הדואר הפנימית של פייסבוק על פי הפרטים שנמסרו על ידה במסגרת התחרות.

על גבי פוסט התחרות

לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסרה במסגרת הפרטים האישיים ע”י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס. במקרה שהזוכה הינו קטין, יימסר הפרס להוריו.

ג’ינג’ר רשאית לפסול, מועמד לזכייה, אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 30 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו.

ג’ינג’ר תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפות שזכו בפרסים ותמונותיהן בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם השתתפות בתחרות הינה אישור לכך.

התחרות אינה פתוחה לעובדי ג’ינג’ר ובני משפחותיהם.

הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה בכל דרך שהיא, ג’ינג’ר אינה מחויבת לסכום הזכייה והיא רשאית לשנות את סוג הפרס ללא התרעה מראש.

פרטי הפרס:

שובר מתנה לרכישה על סך 250 ש”ח

בברכה, ג’ינג’ר