• תאריך לידה

 • חברת ג'ינג'ר הום בע"מ, מציעה ללקוחותיה להצטרף למועדון הלקוחות שלה – "החברים של ג'ינג'ר".
  ההצטרפות היא ללא עלות.
  תוקף החברות במועדון היא ממועד אישור ההרשמה ועד שנה. החברות תוארך באופן אוטומטי לשנה נוספת, לחבר שרכש בסכום של לפחות 300 ₪ בשנת החברות.
  הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בחברות ברת תוקף. חבר המועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול בפרטים שבטופס ההרשמה. המועדון לא יהיה אחראי אם החבר לא קיבל הטבה או עדכון בגלל אי עדכון הפרטים.
  הטבות שיינתנו במסגרת המועדון:
  הטבת הצטרפות ראשונה למועדון. לאחר ההרשמה, ישלח אישור הצטרפות במייל ותינתן לחבר החדש הטבה חד פעמית למימוש בחנויות הרשת או באתר לתקופה מוגבלת.
  סוג ההטבה יכולה להשתנות מידי פעם, לפי החלטת החברה
  מבצעים מיוחדים שיינתנו מידי פעם לחברי המועדון בלבד. תדירות המבצעים ואופיים יקבעו לפי שיקול דעתה של החברה.
  החברה רשאית לקבוע את סוגי ההטבות ולשנות אותן במהלך התקופה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  ההטבות לא יחולו על רכישת גיפט קארד. ניתן לממש ההטבות בחנויות הרשת ו\באתר (אלא אם צוין אחרת)

  מדיניות מאגר מידע:
  הצטרפות החבר ע"י מילוי טופס ההרשמה, מהווה הסכמה של החבר, שפרטיו ישמרו במאגר מידע של החברה או מי מטעמה.
  החברה תעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות דלהלן:
  לצרכי שיווק, פרסום, קידום מכירות, לרבות פנייה לחבר המועדון בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון
  לצרכי ניהול המועדון, ניתוח נתונים וכדומה
  מאגר המידע יחשב לקניינה של החברה, וחבר המועדון מוותר על כל טענה בגין שימוש ו\או בעלות המידע האמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות
  חברי המועדון מאשרים, כי הפרטים שנמסרו על ידם נעשו מרצונם החופשי ובהסכמתם

  כללי
  כל האמור בתקנון נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים של הצטרפות למועדון וכן את סוגי ההטבות
  חבר שירצה להסיר אותו ממאגר המידע של החברה, יפנה בכתב לחברה, והיא תפעל בהתאם לבקשה.