שם ישובימי הפצה
אבו גושה’
אבו סנאןג’+ה’
אבטיןב’+ד’
אבטליוןג’+ה’
אביאלא’+ד’
אביביםא’+ה’
אביגדורג’+ה’
אביעזרב’+ה’
אביריםב’+ד’
אבן שמואלב’+ד’
אבני איתןב’+ה’
אבני חפץה’
אבנתב’+ה’
אדורהב’+ה’
אדמיתא’+ה’
אדרתב’+ה’
אודםב’+ה’
אום אל-קוטוףב’+ה’
אור הנרא’
אורותב’+ד’
אורטלב’+ה’
אורניםב’+ד’
אחווהא’+ד’
אחוזםב’+ד’
אחיהודא’-ד’
אחיעזרא’+ה’
אטרש (שבט)ב’+ה’
איביםא’
איילת השחרב’+ה’
אילוןב’+ד’+ה’
איתןב’+ד’
איתניםג’
אל-עריאןב’+ה’
אל-רוםב’+ה’
אלומהא’+ג’
אלון שבותג’+ה’
אלוני הבשןא’+ד’
אלוני יצחקב’+ד’
אלי-עדב’+ה’
אליאבג’
אליפלטב’+ה’
אלמגורב’+ה’
אלמוגא’
אלעזרג’+ה’
אלקושב’+ד’
אמוניםא’+ד’
אמיריםג’+ה’
אמנוןב’+ה’
אמציהג’
אניעםב’+ה’
אסד (שבט)ב’+ה’
אספרד’
אעצם (שבט)ב’+ה’
אפיניש (שבט)ב’+ה’
אפיקב’+ה’
אפרתג’+ה’
ארזא’
אשבולה’
אשכולותב’+ה’
אשליםה’
אשרתג’+ה’
אשתאולא’+ד’
אתגרג’+ה’
באר גניםב’+ה’
באר טוביהב’+ד’
באר מילכהה’
בוסתן הגלילא’+ד’
בועיינה-נוג’ידאתג’+ה’
בוקעאתאב’+ה’
ביצרוןג’+ה’
ביר הדאג’ה’
בית אורןב’+ד’
בית אריהב’+ד’
בית ג’ןא’+ד’
בית גובריןב’+ד’
בית גמליאלא’+ד’
בית הגדיב’+ד’
בית הללא’+ד’
בית העמקג’+ה’
בית הערבהא’
בית זידב’+ה’
בית זיתב’+ה’
בית חורוןג’+ה’
בית חלקיהב’+ד’
בית חנניהב’+ד’
בית חשמונאיב’+ד’
בית מאירב’+ה’
בית נירא’+ג’
בית נקופהא’+ד’
בית עוזיאלב’+ה’
בית עזראא’+ד’
בית רבןא’+ד’
בית שקמהב’+ד’
ביתר עיליתב’+ה’
בן זכאיא’+ד’
בן עמיב’+ה’
בני דקליםג’
בני דרוםא’+ג’
בני יהודהב’+ה’
בני נצריםג’+ה’
בניהא’+ד’
בסמ”הא’+ה’
בצתב’+ה’
בקועא’+ד’
בר גיוראב’+ה’
ברור חילד’
ברושא’+ד’
ברכיהב’+ד’
ברעםא’+ה’
ברקאיב’+ה’
ברקןג’+ה’
בת הדרב’+ד’
בת עיןג’+ה’
בת שלמהב’+ד’
ג’ולסג’+ה’
ג’נאביב (שבט)ב’+ה’
ג’סר א-זרקאב’+ד’
גאליהא’+ד’
גביםא’
גבעוליםב’+ד’
גבעת יואבב’+ה’
גבעת יעריםג’
גבעת ישעיהוב’+ה’
גבעת ניל”יב’+ד’
גבעת עדהא’+ד’
גבעת עוזג’+ה’
גבעת שמשא’+ד’
גבעתיא’+ד’
גברעםב’+ד’
גבתא’+ד’
גדותב’+ה’
גונןא’+ד’
גזרב’+ד’
גיאהב’+ד’
גיזוא’+ד’
גינוסרא’-ד’
גלאוןא’+ג’
גן הדרוםא’+ג’
גן השומרוןב’+ד’
גני טלב’+ד’
געתוןב’+ה’
גפןב’+ה’
גשורב’+ה’
גשר הזיוב’+ה’
גת (קיבוץ)א’+ג’
דבירהב’+ה’
דוב”בא’+ה’
דורב’+ד’
דורותה’
דייר חנאג’+ה’
דייר ראפאתא’+ד’
דמיידהב’+ה’
דןא’+ד’
דפנהא’+ד’
האוןב’+ה’
הגושריםא’+ד’
הודיהב’+ד’
הוזייל (שבט)ב’+ה’
הילהב’+ה’
הר אדרא’+ד’
הר גילהג’+ה’
הר עמשאא’
הראלא’+ד’
הרדוףא’+ד’
הרריתג’+ה’
ורד יריחוא’
ורדוןא’+ג’
זבארגה (שבט)ב’+ה’
זבדיאלא’+ג’
זוהרה’
זיקיםב’+ד’
זיתןא’+ה’
זכריהב’+ה’
זמרתב’+ד’
זנוחא’+ד’
זרועהה’
זרחיהה’
ח’ואלדב’+ד’
ח’ואלד (שבט)ב’+ד’
חברוןד’
חגיא’
חד-נסב’+ה’
חוליתג’+ה’
חוסןא’+ד’
חוסנייהא’+ה’
חוקוקא’-ד’
חזוןג’+ה’
חינניתה’
חלוץב’+ה’
חלץד’
חמאםב’+ה’
חמדא’+ה’
חניתהג’+ה’
חספיןב’+ה’
חפץ חייםב’+ד’
חצור-אשדודג’+ה’
חצור הגליליתב’+ה’
חצריםא’+ד’
חרמשה’
חרשיםא’+ד’
חשמונאיםג’+ה’
טל-אלג’+ה’
טל שחרב’+ד’
טלליםה’
טמרה (יזרעאל)ב’+ה’
טנאג’
טפחותג’+ה’
יגלא’+ה’
יד בנימיןב’+ד’
יד השמונהא’+ד’
יד מרדכיב’+ד’
יד נתןא’+ג’
יד רמב”םב’+ד’
ידידהא’+ד’
יובלב’+ה’
יונתןב’+ה’
יושיביהא’
יחיעםב’+ה’
יכיניא’
ינוןא’+ד’
יסודותב’+ד’
יסעורא’-ד’
יפתחב’+ה’
יקירג’+ה’
יראוןא’+ה’
ירוחםב’+ד’
ירכאג’+ה’
ישעיא’+ד’
ישרשב’+ד’
כאוכב אבו אל-היג’אב’+ד’
כבריא’+ד’
כוכב מיכאלד’
כורזיםב’+ה’
כחלב’+ה’
כישורב’+ה’
כלילג’+ה’
כלניתג’+ה’
כמהיןה’
כמוןא’+ד’
כנףב’+ה’
כסלוןג’
כעביה-טבאש-חג’אג’רהא’+ה’
כפר אביבא’+ד’
כפר אדומיםב’+ה’
כפר אוריהא’+ד’
כפר אחיםא’+ד’
כפר בלוםא’+ד’
כפר בן נוןב’+ד’
כפר גליקסוןב’+ד’
כפר גלעדיב’+ה’
כפר האורניםג’+ה’
כפר החורשא’+ד’
כפר הנגידא’+ד’
כפר הנוער הדתיב’+ד’
כפר הרי”ףב’+ד’
כפר ורבורגג’+ה’
כפר זוהריםא’+ג’
כפר חנניהג’+ה’
כפר חסידים א’ב’+ד’
כפר חסידים ב’ב’+ד’
כפר חרובב’+ה’
כפר יאסיףג’+ה’
כפר מימוןב’+ד’
כפר מימוןב’+ד’
כפר מנחםב’+ד’
כפר מרדכיא’+ד’
כפר סאלדא’+ד’
כפר סילברב’+ד’
כפר עציוןג’+ה’
כפר ראש הנקרהב’+ה’
כפר רוזנואלד (זרעית)א’+ה’
כפר רותב’+ד’
כפר שמאיג’+ה’
כפר שמואלב’+ד’
כרכוםב’+ה’
כרם יבנה (ישיבה)א’+ד’
כרם מהר”לב’+ד’
כרם שלוםג’+ה’
כרמי יוסףב’+ה’
כרמי צורא’+ד’
כרמי קטיףג’
כרמיהב’+ד’
כרמיםב’+ה’
כרמלא’
לבניםא’-ד’
להבב’+ה’
להבות הבשןא’+ד’
לוזיתב’+ה’
לוטםג’+ה’
לימןב’+ה’
לכישג’
לפידב’+ד’
לפידותב’+ה’
מאיר שפיהב’+ד’
מבוא ביתרב’+ה’
מבוא דותןה’
מבוא חמהב’+ה’
מבוא מודיעיםא’
מבועיםה’
מבקיעיםב’+ד’
מג’דל שמסב’+ה’
מגארג’+ה’
מגדלב’+ה’
מגדל עוזג’+ה’
מדרשת בן גוריוןב’
מודיעין עיליתג’+ה’
מוצא עיליתב’+ד’
מוקייבלהב’+ה’
מחנה טליב’
מחנה יהודיתא’+ד’
מחנה יוכבדג’+ה’
מחנה יפהא’+ד’
מחנה יתירא’
מחנה מריםה’
מחסיהא’+ד’
מטולהב’+ה’
מטעב’+ה’
מי עמיב’+ד’
מייסרא’+ה’
מיצרב’+ה’
מירבג’
מישרא’+ד’
מכמניםא’+ד’
מלילותב’+ד’
מלכיהב’+ה’
מלכישועג’
מנוחהא’+ג’
מנוףב’+ד’
מנותג’
מנרהב’+ה’
מנשית זבדהא’+ד’
מסדג’+ה’
מסילת ציוןא’+ד’
מסעדהב’+ה’
מעגליםב’+ד’
מעגןב’+ה’
מעוןא’
מעין ברוךא’+ד’
מעלה גלבועג’
מעלה גמלאב’+ה’
מעלה החמישהא’+ד’
מעלה עירוןא’+ד’
מעלה עמוסא’+ד’
מפלסיםד+ה
מצדות יהודהא’
מצליחב’+ד’
מצפה אילןב’+ה’
מצפה יריחוא’
מצפה נטופהג’+ה’
מצפה רמוןב’
מצפה שלםב’+ה’
מרגליותב’+ה’
מרום גולןב’+ה’
מרחב עםב’
מרכז שפיראג’+ה’
משאבי שדהה’
משגב דבא’+ד’
משגב עםב’+ה’
משהדא’+ד’
משואות יצחקג’+ה’
משמר איילוןב’+ד’
משמר הירדןב’+ה’
משעןב’+ד’
מתתיהוג’+ה’
נאות גולןב’+ה’
נאות הכיכרו’
נאות מרדכיא’+ד’
נאות סמדרג’+ה’
נאעורהב’+ה’
נגבהא’+ג’
נגוהותג’
נובב’+ה’
נוגהב’+ה’
נווהג’+ה’
נווה אורב’+ה’
נווה אטי”בב’+ה’
נווה אילןא’+ד’
נווה דניאלג’+ה’
נווה זוהרו’
נווה חריףג’+ה’
נווה מבטחג’+ה’
נווה מיכאלב’+ה’
נווה שלוםא’+ד’
נועםב’+ד’
נוף איילוןא’+ה’
נופיםג’+ה’
נוקדיםא’+ד’
נוריתב’+ה’
נחושהב’+ה’
נחלהא’+ג’
נחםא’+ד’
נחשוליםב’+ד’
נחשוןא’+ד’
נטורב’+ה’
נטעג’
נטףא’+ד’
ניל”יג’
ניצןא’+ד’
ניצן ב’ב’+ה’
ניצנה (קהילת חינוך)ה’
ניצני סיניה’
ניצניםב’+ה’
ניר בניםה’
ניר גליםא’+ג’
ניר ח”ןב’+ה’
ניר ישראלב’+ד’
ניר משהה’
ניר עםא’
ניר עציוןב’+ד’
ניר עקיבאה’
נמרודב’+ה’
נס הריםב’+ה’
נעלהג’
נערןג’
נצר חזניב’+ד’
נתיב הל”הב’+ה’
נתיב העשרהב’+ד’
נתיב השיירהג’+ה’
סגולהא’+ג’
סואעד (כמאנה) (שבט)ב’+ה’
סוסיהא’
סלמהג’+ה’
סלעיתה’
סנסנהב’+ה’
סעוהב’+ה’
ע’ג’רב’+ה’
עבדוןג’
עברוןג’+ה’
עגורב’+ה’
עוזהב’+ד’
עופרב’+ד’
עוצםה’
עזוזה’
עזרא’+ד’
עזריקםא’+ד’
עיילבוןג’+ה’
עין אל-אסדג’+ה’
עין גבב’+ה’
עין גדיא’
עין דורב’+ה’
עין זיווןב’+ה’
עין יעקבב’+ה’
עין נקובאא’+ד’
עין צוריםג’+ה’
עין קנייאב’+ה’
עין ראפהא’+ד’
עין שמרב’+ד’
עין תמרו’
עיר אובותג’
עמיחיב’+ה’
עמיעדב’+ה’
עמיקםב’+ד’
עמירא’+ד’
עמקהג’+ה’
עמקהג’+ה’
עראבהג’+ה’
עראמשהא’+ה’
ערוגותא’+ד’
עשרתא’+ד’
עתניאלא’
פדיהב’+ה’
פלךב’+ה’
פני חברא’
פסוטהב’+ד’
פעמי תש”זה’
פקיעין (בוקייעה)א’+ד’
פקיעין חדשהג’
פרודג’+ה’
פתחיהב’+ה’
צאליםב’+ד’
צביהג’
צבעוןא’+ה’
צובהג’
צור הדסהב’+ה’
צלפוןא’+ד’
צנדלהב’+ה’
צפריהא’+ה’
צפריריםב’+ה’
צרעהא’+ד’
קבוצת יבנהא’+ד’
קדמהא’+ג’
קדמת צביב’+ה’
קדרג’
קדריםב’+ה’
קוממיותא’+ג’
קורניתב’+ד’
קלחיםה’
קליהב’+ה’
קלעב’+ה’
קצירב’+ה’
קצריןב’+ה’
קרית ארבעא’+ד’
קרית יעריםא’+ד’
קרית נטפיםא’+ד’
קרית ענביםא’+ד’
קשתב’+ה’
ראס אל-עיןג’+ה’
ראס עליב’+ד’
ראש צוריםג’+ה’
רבבהג’+ה’
רבדיםב’+ד’
רביביםה’
רבידג’+ה’
רגביםב’+ד’
רווחהא’+ג’
רוחמהה’
ריחןג’+ה’
רכסיםב’+ד’
רמותב’+ה’
רמות נפתליב’+ה’
רמת מגשימיםב’+ה’
רמת רזיאלג’
רתמיםה’
שאר ישובא’+ד’
שבי ציוןב’+ה’
שגב-שלוםה’
שדה אליעזרב’+ה’
שדה בוקרב’
שדה דודה’
שדה יואבא’+ג’
שדה משהב’+ד’
שדה נחמיהא’+ד’
שדה עוזיהוא’+ד’
שדה צביה’
שדות מיכהב’+ה’
שדמהא’+ד’
שדמות דבורהב’+ה’
שואבהב’+ה’
שובהב’+ד’
שומריהב’+ה’
שוקדהב’+ד’
שורשב’+ה’
שזורג’+ה’
שחרה’
שחרותג’+ה’
שיבוליםב’+ד’
שיטיםג’
שייח’ דנוןג’+ה’
שילתב’+ד’
שכניהב’+ד’
שלווהב’+ד’
שלומיג’+ה’
שמירא’+ד’
שמעהא’
שניא’
שנירא’+ד’
שעבב’+ה’
שעלב’+ה’
שעלביםא’+ה’
שער מנשהא’+ד’
שפירג’+ה’
שפרג’+ה’
שקדג’+ה’
שקףג’
שרונהב’+ה’
שריגים (לי-און)ב’+ה’
שרשרתב’+ד’
שתולהא’+ה’
שתוליםא’+ד’
תאשורא’+ד’
תדהרא’+ד’
תובלב’+ה’
תושיהב’+ד’
תימוריםב’+ד’
תירושב’+ה’
תל קצירב’+ה’
תלםא’+ד’
תלמי ביל”וה’
תלמי יחיאלא’+ד’
תלמי יפהב’+ד’
תלמיםד’
תעוזא’+ד’
תפרחה’
תקומהד’
תקועא’+ד’
תרוםא’+ד’